facebook

Bảng giá

Giá cả minh bạch

Chọn gói phù hợp để bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thanh toán bằng QR/chuyển khoản

FREE
$
/ tháng
10 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Số từ
1 Added domains
Đăng ký

Dùng thử miễn phí trong 7 ngày

KEYWORDRESEARCH
$6.0
/ tháng
300 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Số từ
1 Added domains
WEBSITESEARCH
$7.0
/ tháng
10 Lượt nghiên cứu từ khóa
300 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Số từ
1 Added domains
SEOANALYSE
$12.0
/ tháng
10 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Số từ
1 Added domains
AICONTENT
$12.0
/ tháng
100 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
100 Bài viết
100000 Số từ
3 Added domains
AICONTENTEXTRA
$25.0
/ tháng
250 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
250 Bài viết
250000 Số từ
5 Added domains
COMBO01
$29.0
/ tháng
400 Lượt nghiên cứu từ khóa
300 Lượt nghiên cứu website
100 Bài viết
100000 Số từ
3 Added domains
COMBOX3
$45.0
/ tháng
1200 Lượt nghiên cứu từ khóa
900 Lượt nghiên cứu website
300 Bài viết
300000 Số từ
9 Added domains
COMBOX5
$29.0
/ tháng
2000 Lượt nghiên cứu từ khóa
1500 Lượt nghiên cứu website
500 Bài viết
500000 Số từ
15 Added domains
KEYWORDRESEARCH12
$60.0
/ tháng
7200 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Số từ
1 Added domains
WEBSITESEARCH12
$70.0
/ tháng
10 Lượt nghiên cứu từ khóa
7200 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Số từ
1 Added domains
SEOANALYSE12
$120.0
/ tháng
10 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Số từ
1 Added domains
AICONTENT12
$120.0
/ tháng
2400 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
1200 Bài viết
1200000 Số từ
36 Added domains
AICONTENTEXTRA12
$250.0
/ tháng
6000 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
3000 Bài viết
3000000 Số từ
60 Added domains
COMBO0112
$290.0
/ tháng
96000 Lượt nghiên cứu từ khóa
3600 Lượt nghiên cứu website
1200 Bài viết
1200000 Số từ
36 Added domains
COMBOX312
$450.0
/ tháng
28800 Lượt nghiên cứu từ khóa
10800 Lượt nghiên cứu website
3600 Bài viết
3600000 Số từ
108 Added domains
COMBOX512
$800.0
/ tháng
48000 Lượt nghiên cứu từ khóa
18000 Lượt nghiên cứu website
6000 Bài viết
6000000 Số từ
180 Added domains
Bằng cách ấn vào “Đăng ký”, bạn sẽ đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của chúng tôi.