facebook

Bảng giá

Giá cả minh bạch

Chọn gói phù hợp để bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thanh toán bằng QR/chuyển khoản

FREE
$0
/ tháng
10 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Từ
1 Added domains
Đăng ký

Dùng thử miễn phí trong 7 ngày

KEYWORDRESEARCH
$6.0
/ tháng
300 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Từ
1 Added domains
WEBSITESEARCH
$7.0
/ tháng
10 Lượt nghiên cứu từ khóa
300 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Từ
1 Added domains
URLANALYSE
$12.0
/ tháng
10 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
5 Bài viết
5000 Từ
1 Added domains
AICONTENT
$12.0
/ tháng
100 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
100 Bài viết
200000 Từ
3 Added domains
AICONTENTEXTRA
$45.0
/ tháng
250 Lượt nghiên cứu từ khóa
1 Lượt nghiên cứu website
250 Bài viết
500000 Từ
5 Added domains
COMBO01
$29.0
/ tháng
400 Lượt nghiên cứu từ khóa
300 Lượt nghiên cứu website
100 Bài viết
200000 Từ
3 Added domains
COMBOX3
$45.0
/ tháng
1200 Lượt nghiên cứu từ khóa
900 Lượt nghiên cứu website
300 Bài viết
600000 Từ
9 Added domains
COMBOX5
$29.0
/ tháng
2000 Lượt nghiên cứu từ khóa
1500 Lượt nghiên cứu website
500 Bài viết
1000000 Từ
15 Added domains
AIWEB01
$16.0
/ tháng
300 Lượt nghiên cứu từ khóa
300 Lượt nghiên cứu website
100 Bài viết
200000 Từ
3 Added domains
Đăng ký

Thử nghiệm 1 tháng, full tính năng, đủ limit

AIWEB03
$49.0
/ tháng
1800 Lượt nghiên cứu từ khóa
1800 Lượt nghiên cứu website
600 Bài viết
1200000 Từ
9 Added domains
Đăng ký

Bạn mới làm web/SEO và thử nghiệm công nghệ AI-Auto tạo nội dung

AIWEB10
$170.0
/ tháng
6000 Lượt nghiên cứu từ khóa
6000 Lượt nghiên cứu website
3000 Bài viết
6000000 Từ
30 Added domains
Đăng ký

Tăng trưởng nhanh hơn nữa với hàng chục domain và nội dung được tạo ra hàng ngày.

AIWEB20
$330
/ tháng
12000 Lượt nghiên cứu từ khóa
12000 Lượt nghiên cứu website
6000 Bài viết
12000000 Từ
60 Added domains
Đăng ký

Bạn muốn thử nghiệm nhiều lĩnh vực, hoặc phát triển hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, đẩy mạnh hệ thống cũ

Bằng cách ấn vào “Đăng ký”, bạn sẽ đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của chúng tôi.