facebook

Các cách tạo bài viết tự động trên TOPSEO.AI

09:22, thứ năm 18/05/2023 - Trần Ngọc Việt

Chúng tôi tự động tạo ra các nội dung và đưa lên các website của bạn(đã add/config vào TOPSEO.AI)

 

Cơ chế hoạt động chung:

+ Dựa trên danh sách các nội dung đầu vào, có thể bao gồm: từ khóa, URL nguồn, chúng tôi tự động xử lý theo lịch (config của mỗi domain) để tạo nên bài viết theo yêu cầu của bạn.

+ Mỗi bài viết được tạo ra bằng cách sử dụng tập hợp các lệnh ChatGPT(prompts) kèm theo các nội dung đầu vào(từ khóa, hoặc nội  dung lấy được từ URL nguồn), kèm thêm các xử lý khác(lấy ảnh, link, v.v….) - chúng tôi gọi các phương thức tạo bài này là “Writing Engine”.

+ Chúng tôi đã xây dựng sẵn một số “Writing Engine”, và bạn cũng có thể tự thêm các Engine này tùy theo mong muốn, mục đích công việc của bạn.

+ Chúng tôi cũng có cơ chế tự động theo dõi/tìm kiếm để lấy về các “URL nguồn”. Có 2 cách là theo dõi từ khóa (lấy nội dung mới xuất hiện trên Internet có chứa từ khóa), hoặc theo dõi Sitemap/RSS.

 

Cơ chế chung được mô phỏng trong hình dưới đây:

 

Các cách tạo bài viết tự động trên TOPSEO.AI

 

Bạn config số lượng bài viết muốn tạo mỗi ngày cho từng domain(xem thêm trong bài “Hướng dẫn thêm mới 1 website vào hệ thống TOPSEO.AI”)

 

 

I. Tạo bài viết từ các nguồn nội dung có sẵn(theo URLs)

Đây là cơ chế dựa theo danh sách các URLs được thêm vào(bạn tự thêm), hay tự động theo dõi keywords/sitemaps/rss để lấy các URLs. Chúng tôi tải nội dung từ trang gốc về làm nguồn cho việc xử lý.

+ Nội dung được lấy về sẽ tạo thành các biến: ,

+ Các nội dung được lấy về sẽ được đưa vào “Writing Engine” mà bạn đã chọn để tạo thành các prompt của ChatGPT hoàn chỉnh, thực hiện gọi API của chatgpt và lấy thông tin trả về.

+ Nội dung trả về từ ChatGPT kết hợp với các xử lý khác(thêm ảnh, format)… và tạo thành bài viết. Bài này có thể được hiển thị ngay lên web nếu bạn đã chọn “tự động duyệt bài AI” trong config của domain này.

 

Để quản lý danh sách các URLs, trạng thái tạo bài, bạn truy cập “AI content\Auto by URLs

 

Để tự động thu thập các URLs, bạn vào phần Tự động theo dõi từ khóa/RSS (“Auto keywords/RSS MONITOR”). Đây là cơ chế phát hiện nhanh nhất các NỘI DUNG MỚI trên internet theo chủ đề mà bạn muốn. Việc này sẽ giúp website của bạn cung cấp các nội dung cập nhật mà người dùng đang có nhu cầu.

 

 

II. Tạo bài viết từ Keywords

1. Thêm Từ khóa cho site tại Keyword research

- Truy cập https://topseo.ai/keyword-research, chọn các tiêu chí Quốc gia, Nâng cao theo nhu cầu, sau đó Nhập Từ khóa.

- Chọn từ khóa để thêm vào site: 

 

Các cách tạo bài viết tự động trên TOPSEO.AI

 

+ Tiếp theo bạn chọn “Tạo nội dung bằng AI”, sẽ có 1 popup hiện ra, tại đây bạn lựa chọn “cơ chế tạo bài”/"writing engine"; chọn “domain/chuyên mục” bạn muốn đăng bài.

 

Các cách tạo bài viết tự động trên TOPSEO.AI

 

Hàng ngày hệ thống sẽ tự động xử lý, tạo ra bài viết và đưa vào đúng chuyên mục đã lựa chọn. Nếu 1 từ khóa không thể tạo bài, từ đó sẽ bị đánh dấu lỗi và lấy từ khác để tạo đủ số lượng bài của ngày hôm đó.

 

Các từ khóa bạn lựa chọn sẽ được đưa vào Writing Engine với biến (bạn cần dùng biến này nếu bạn tự tạo các Custom Engine).

 

Nếu bạn chọn Search Google, chúng tôi sẽ search và lấy 01 bài viết tốt nhất, khi đó bạn sẽ có thêm biến , để sử dụng trong Writing Engine.

 

 

TIPS: 

+ Ngoài các cơ chế tạo bài sẵn có, chúng tôi cho phép bạn tự tạo thêm các Custom Engine theo mục đích, mong muốn của bạn. Nó cơ bản là các prompt để đưa vào ChatGPT.

+ Các “Writing Engine” là các phương thức xử lý nội dung và nó CỰC KỲ QUAN TRỌNG, quyết định đến chất lượng bài viết được tạo ra, vì vậy bạn cần điều chỉnh thật tốt phần này.

+ Nếu các từ khóa bạn muốn thêm không tìm thấy trên hệ thống của chúng tôi, bạn có thể thêm vào qua phần “Nhập nhiều từ khóa”, ở đây bạn cũng có thể upload file danh sách từ khóa, thậm chí outline của bài, hãy chú ý mỗi keyword nằm trên 1 dòng.

 

2. Kiểm tra tình trạng các Keywords được thêm

- Tại https://app.topseo.ai/keywords sẽ thống kê các keywords đã được thêm theo các phân loại như Domain, Category, thời gian thêm keywords (Add time), Tình trạng tạo bài viết (POST), Thời gian tạo bài viết (Build post time), Volume, Difficulty cũng như Writing Engine.  

Ví dụ: Bạn muốn xem tất cả các keywords đã được tạo bài viết của 1 category trong 1 site, bạn sẽ nhập tên domain, category vào các trường tương ứng, trong mục Post chọn phần Bài viết đã tạo thành công. 

Các cách tạo bài viết tự động trên TOPSEO.AI

- Mục POST giúp lọc keywords theo trạng thái tạo bài viết:    

Các cách tạo bài viết tự động trên TOPSEO.AI

- Bạn cũng có thể Xóa hoặc thay đổi Writing Engine cho từ khóa đã thêm tại đây. Chỉ việc tích chọn vào ô ở đầu keywords và chọn Action.  

Các cách tạo bài viết tự động trên TOPSEO.AI

III. Kiểm tra, chỉnh sửa các Bài viết đã được tạo

- Tại https://app.topseo.ai/admposts, Bạn xem được các bài viết đã được hệ thống tự động tạo. Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa nếu thấy cần.

 

Các cách tạo bài viết tự động trên TOPSEO.AI

- Bạn cũng có thể tự tạo bài viết mới cho trang với lựa chọn New post. 

 

 

Trang 1 của 1
1